શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
Student Support
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Student Support
વાસુદેવ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈ દ્વારા કોલેજમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય આવનાર વિધ્યાર્થિનીને અનુક્રમે 1000 અને 750 નું રોકડ ઈનામ આપે છે.
વિધ્યાર્થિનીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે દર વર્ષે ઈનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાય છે.
Book Bank તરફથી પુસ્તકોનું વિતરણ .
ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ વિધ્યાર્થિનીઓને આર્થિક મદદ.
કારકિર્દી અને રોજગાર માર્ગદર્શન સેલ
ફરિયાદ નિવારણ સેલ
મહિલા સેલ
સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલ
પેરેંટ એસોસિયેશન
એલ્યુમની એસોસિયેશન
શોર્ટ ટર્મ વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat